Afnemen van vca examen

Veel arbeiders in de bouw moeten in het bezit zijn van een VCA diploma. Dat diploma toont aan dat ze hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen doen. Er worden talloze cursussen georganiseerd om dit diploma te halen. Deze cursussen worden in de regel klassikaal gegeven op locatie, maar het is ook mogelijk om thuis met de stof bezig te gaan. Nadat je al het materiaal hebt bestudeerd is het tijd voor het examen. Moet jij binnenkort een vca examen maken? Dan wil je ongetwijfeld weten hoe dat in zijn werk gaat en wat je mag verwachten:

  • Klassikaal afnemen examen
  • Digitaal afnemen B examen
  • Resultaat en uitslag

Het vca examen wordt in principe klassikaal afgenomen. Dat betekent dat je op locatie moet zijn om de test te maken. Voor de hogere certificeringen is dit een absolute verplichting. Het examen duurt zestig minuten. In die periode maak je een vooraf vastgesteld aantal vragen, afhankelijk van het niveau dat je wilt behalen. Het vca examen is dus niet voor iedere kandidaat hetzelfde, hoewel kandidaten van hetzelfde niveau vaak bij elkaar worden gezet. De test bestaat uit verschillende soorten vragen. De kandidaat krijgt een aantal meerkeuzevragen voorgelegd, maar zal ook naar eigen inzicht moeten handelen. Er komen dus ook vragen aan bod waar de aangeleerde kennis moet worden toegepast in een praktijksituatie. Voor het basis vca examen geldt: bij een score van meer dan 70% ben je geslaagd. Dit percentage stijgt naarmate de certificering hoger wordt. Wil jij meer informatie over het examen, of wil jij een online cursus boeken? Surf dan naar https://www.vca-cursus.com/vca-examen en meld je aan. Op deze site krijg je meer informatie over de verschillende niveaus en de manier waarop je het beste kunt studeren. Ook vind je een handige agenda, zodat je precies kunt zien op welke data een examen wordt afgenomen. Ieder vca examen bij dit bedrijf heeft startgarantie: het gaat dus in principe altijd door!

Vca examen digitaal afnemen

Voor VCA basisveiligheid is het ook mogelijk een voorleesexamen te doen. Je hoeft dan niet af te reizen naar een bepaalde locatie, maar kunt jezelf gewoon thuis laten testen. Zoals eerder aangegeven is deze mogelijkheid enkel beschikbaar voor de laagste VCA certificering, en enkel voor personen. Voor het digitale examen heb je een headset nodig. De kandidaat hoort de vragen en kan daarna een antwoord selecteren. Ben jij van plan het voorleesexamen te doen? Dan moet je twee dingen weten. In de eerste plaats krijg je bij het examen 15 langer de tijd. Dit heeft te maken met de snelheid waarop de stem de vragen kan voorlezen. Je zult merken dat je deze extra tijd echt nodig hebt. Je leest per slot van rekening vaak sneller dan je spreekt! Verder moet je weten dat aan dit type vca examen een aparte toeslag is verbonden. Je zult dus wat extra moeten betalen voor deze mogelijkheid. Het resultaat van de test verschijnt binnen een week online. Daarvoor is een speciale site te raadplegen, die je kunt vinden via bovenstaande link. Het kan even duren voordat alle data is verwerkt. Raak dus niet in paniek als je na een paar dagen nog niks hebt gehoord, men is ermee bezig!

Een los examen

Er zijn mensen die de stof al een keer bestudeerd hebben. In dat geval is het ook mogelijk om het vca examen los aan te vragen. Je hoeft dan geen cursus te volgen, maar wordt gelijk in de zaal met kandidaten geplaatst. Je kunt je certificering dus heel snel opwaarderen of verlengen, mocht dat aan de orde zijn!