Nazorg bouw

Het verbouwen of bouwen van een pand is altijd een spannende onderneming, in zowel positieve als negatieve zin. Waarbij het negatieve zoveel mogelijk in het positieve wordt gezet, door de beste voorbereidingen uit te voeren. Al vanaf het inventariseren van wensen en behoeften, wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk nazorg bouw nodig gaat zijn. Dit houdt namelijk in dat gedurende de bouw steken zijn gevallen en dat wilt iedere betrokkene bij een bouw voorkomen. Een verbouwing moet zoveel mogelijk probleemloos verlopen. Een bedrijf als BBAN zorgt daar ook voor, vanaf de start al. Dit begint al bij het eerste gesprek. Als niet duidelijk is wat de wensen zijn en wat de mogelijkheden zijn van de betrokken partijen, dan gaat het daar al mis. Communicatie is hierbij van groot belang, met name dat dit verloopt en er een goede controle is. Staat alles op papier wat is besproken? Kloppen alle details en is alles mee genomen in het bestek? Voor de aannemer is het niet altijd mogelijk alles te verwerken. Het is voor te stellen dat niet meteen alle eisen erin staan. Daarom is een controle noodzakelijk, om te voorkomen dat een lange nazorg bouw het gevolg is. Met de betrokkenheid van een specialist als BBAN kan alles vanaf het begin in goede banen geleid worden.

Nazorg bouw in verwachte en onverwachte omstandigheden

De nazorg bouw hoeft niet hand in hand te gaan met slechte uitvoeringen of voorbereiden. Soms kunnen er omstandigheden plaatsvinden waar geen enkele partij op voorbereid is of kon zijn. Ook dan is het prettig om met een ervaren deskundige als BBAN te maken te hebben. Zij weten dan direct in te spelen op de omstandigheden en dit effectief aan te pakken. Het levert wellicht een vertraging in de bouw op, extra kosten en wellicht verbouwingsaanpassingen die niet verwacht waren, maar dan worden ze wel professioneel aangepakt. Ook dergelijke omstandigheden is het prettig om te kunnen rekenen op een zorgvuldige nazorg bouw. Zeker als de partijen betrokken waren bij het gehele proces, is dit een uitkomst. Zij zijn op de hoogte van de omstandigheden, van zowel de verbouwing en de procedures als de gebeurtenis die alles anders heeft doen lopen. Ook in deze omstandigheden is het een uitkomst dat u kunt terugvallen op een betrouwbare partij die weet wat ze doen. BBAN zal altijd eraan werken om de verbouwing zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder dat dit afwijkt van de afspraken. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gehouden.

Als nazorg toch nodig is

Het is een opluchting als de verbouwing voorbij is. Alleen mocht nazorg bouw nodig zijn, dan staat BBAN voor u klaar. Op de website bban.nl leggen ze uit wanneer nazorg bouw voor kan komen. Het is duidelijk geen onderdeel die door hen over het hoofd wordt gezien. Met name om de volgende redenen:

  • Te snelle overdracht
  • Opstartproblemen
  • Mankementen voor, tijdens en na de bouw
  • Te strakke deadlines en planning
  • Afname aandacht van betrokken partijen

In de beste omstandigheden worden de bovenstaande situaties vermeden. Alleen wilt dat vanwege de snelheid en opleveringseisen anders lopen. Partijen werken te veel met deadlines en dan gaat het erom dat een project toch binnen de gevraagde tijd opgeleverd wordt. Dit geldt voor zowel zakelijke als particuliere panden. Tenslotte gaat het om panden die toch in gebruik worden genomen door mensen. Vaak zit hier een strakke datum aan vast. BBAN controleert graag met een zorgvuldige nazorg bouw voor u of het bouwproject volgens uw wensen is uitgevoerd. Bekijk op BBAN.nl de diensten als bouwbegeleider en hun aandacht in de nazorg bouw voor diverse bouwprojecten.