Veel baat bij een verzekeringsadvocaat

Veel baat bij een verzekeringsadvocaatNederland staat bekend als land van de verzekeringen. Als er iets is waarvoor we ons kunnen verzekeren, dan bestaat er ook een verzekering voor. Het is daarmee een gemeen goed geworden in Nederland, waarbij vele mensen ervan uitgaan dat het verzekeren hen indekt tegen vele vormen van schade. Waar men echter niet bij stil staat is dat, ondanks dat er altijd netjes een premie wordt betaald, de verzekering niet zondermeer uitbetaald. Verzekeringsmaatschappijen lijken er soms zelfs een sport van te maken om onder een claim uit te komen. Dit is enerzijds begrijpelijk, omdat in het verleden mensen misbruik hebben gemaakt van verzekeringen. Anderzijds is het daardoor lastig voor gedupeerden om altijd te krijgen waarop men recht heeft. Een verzekeringsadvocaat is er om ervoor te zorgen dat u, bij een geschil met een verzekeraar, ondersteuning krijgt in het aanvechten van een beslissing van een verzekeraar. De verzekeringsadvocaat is erin gespecialiseerd zaken op zich te nemen die met alle aspecten van verzekeringen te maken hebben. Om u een idee te geven van de mogelijke situaties waarin u een verzekeringsadvocaat nodig kunt hebben, hebben wij Advocatenkantoor PHEA als voorbeeld genomen en op advocatenkantoorphea.nl gekeken in welke gevallen u baat heeft bij de inzet van een verzekeringsadvocaat.

De diverse scenario’s waarin een verzekeringsadvocaat kan worden ingezet

Verzekeren doet men in eerste instantie vaak tegen schade. Verzekeren is daarmee preventief bedoeld, omdat de schade nog niet heeft plaats gevonden. In dit geval is schade een breed begrip. De schade kan letterlijk worden genomen, maar ook fysiek persoonlijk zijn. Ook kan schade in financiële vorm plaatsvinden en wordt daaronder ook de verzekeringsdekking bij gemaakte kosten gerekend. Een zorgverzekering is hier een goed voorbeeld van, waarbij niet altijd sprake is van aantoonbare schade, maar waarbij u zonder verzekering uitzonderlijk hoge kosten hebben, waardoor u financiële schade leidt. De schade is iets waarvan elke verzekeraar uitgaat voor de bepaling van de uitkering die hier tegenover staat. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Brandschade
  • Schade met voertuigen
  • Letselschade
  • Diefstal of verlies

In veel gevallen is hieraan door een verzekeraar een bepaalde plicht in de bepalingen van de verzekering opgenomen, waarmee u bewijs moet leveren dat de schade kan aantonen, de oorzaak van de schade toont of waarmee u bewijst dat uw object wel daadwerkelijk van u was op het moment dat de schade ontstond. Deze bewijsplicht kent veel mazen in de regels, die voor een verzekeraar beter bekend zijn dan voor de verzekerde en wanneer een verzekeraar op een door hen aangewezen grond een uitkering weigert is de inzet van een verzekeringsadvocaat essentieel om uw recht toch te halen bij uw verzekeraar. Het inzetten van een verzekeringsadvocaat biedt u in staat om gedegen representatie te hebben van iemand die wel bekend is met de wet- en regelgeving rondom verzekeringen en die kan beoordelen of uw verzekeraar in juiste orde handelt. In zeer veel gevallen is het zo dat met een verzekeringsadvocaat toch nog tot uitkering bij geleden schade kan worden gekomen, of dat er geschikt wordt in een geschil, zodat u in ieder geval niet aan het kortste eind trekt.

David versus Goliath

Het kan als particulier voelen alsof u te maken heeft met een reusachtige organisatie die veel macht heeft. Dit is vaak ook zo en daar maken verzekeraars dankbaar gebruik van. Een verzekeringsadvocaat kent zijn weg in de verzekeringswereld en is bekend met de diverse verzekeraars in ons land. De verzekeringsadvocaat is er dus voor u om niet alleen de weg naar de verzekeraar gemakkelijker te maken, maar ook te bespoedigen. Heeft u een verzekeringsgeschil? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een verzekeringsadvocaat. U staat er dan niet alleen voor.